Wycinka drzew

ścięte drzewo

Zajmujemy się profesjonalną wycinką drzew – na prywatnych terenach, w obrębie obiektów przemysłowych, przy drogach publicznych. Korzystamy przy tym z nowoczesnych sprzętów, które umożliwiają sprawne i bezpieczne przeprowadzenie prac. Prócz tego przycinamy drzewa i je pielęgnujemy, a także zajmujemy się zakładaniem ogrodów.

 

Czy trzeba mieć pozwolenie na wycinkę drzew?

W większości przypadków nie trzeba mieć pozwolenia na wycinkę drzew. Jest ono konieczne tylko wtedy gdy:

  • drzewo znajduje się w pasie drogowym drogi publicznej
  • drzewo znajduje się na obszarze objętym ochroną krajobrazową, w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrodniczego
  • drzewo znajduje się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
  • drzewo znajduje się na terenie parku, bulwarów, ogrodu botanicznego i zoologicznego, cmentarza
  • drzewo jest przeznaczone do dalszej odsprzedaży

Jeśli chcemy usunąć drzewo rosnące na prywatnej nieruchomości i nie zamierzamy go sprzedawać, wówczas nie potrzebujemy pozwolenia na wycinkę. W niektórych sytuacjach możemy być jednak zobowiązani do zgłoszenia zamiaru usunięcia.

 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Zgłoszenie jest konieczne jeśli chcemy wyciąć drzewo, którego obwód pnia mierzonego 5 cm nad ziemią przekracza:

  • 80 cm – klon srebrzysty, wierzba, topola, klon jesionolistny
  • 65 cm – kasztanowiec zwyczajny, platan klonolistny, robinia akacjowa
  • 50 cm – pozostałe gatunki drzew

Zgłoszenie należy przedstawić w miejscowym urzędzie. Po jego otrzymaniu zjawi się u nas wyznaczona osoba, która zweryfikuje prawdziwość informacji zamieszczonych zgłoszeniu. W ciągu 14 dni od oględzin urząd ma prawi wnieść sprzeciw.