Wymiany gruntu

wymieniany grunt

Wymiana gruntu jest procesem, który polega na zamianie podłoża. Przeprowadza się go na terenach gdzie planowana jest budowa lub przy istniejących fundamentach.

Powodem wymiany gruntu może być jego osłabienie. Podłoże pod budowę musi być mocne i stabilne.

 

Jak przebiega wymiana gruntu?

Pierwszym etapem prac jest wykonanie wierceń, które pozwalają na określenie zakresu robót i oszacowanie jaką warstwę ziemi należy usunąć. Sprawdza się wtedy też poziom wód gruntowych.

W większości przypadków ziemia jest usuwana na głębokość 3-5 metrów, szczególnie jeśli składa się z torfu i gliny.

Wymiana gruntu jest trudna, a czasem nawet niemożliwa – gdy pod ziemią są zwierciadła wody gruntowej. Wówczas można zastępczo przeprowadzić powierzchniową wymianę gruntu. Zbierana jest wtedy możliwie jak największa warstwa, a następnie fachowcy wypierają wodę i słaby grunt. Tworzą nasyp, którego celem jest odwodnienie ziemi i jej utwardzenie.

 

Jakie materiały wykorzystuje się podczas wymiany gruntu?

Bazuje się przede wszystkim na piasku o różnej wielkości ziaren. Niekiedy można go wzbogacić o cement lub chudy beton. Dzięki temu grunt będzie miał większą nośność.

Końcowym etapem prac jest ubijanie, w celu uzyskania większej stabilizacji.

 

Dlaczego warto skorzystać ze specjalistycznych usług?

Nasza firma dysponuje nowoczesnymi i solidnymi urządzeniami, w tym sprzętem ciężkim. Od lat pomagamy Klientom w uzyskaniu stabilnego i wytrzymałego podłoża, które będzie miało dużą nośność. Prace wykonujemy w bardzo szybkim tempie, ale przy zachowaniu wszelkich podstawowych zasad technicznych. Po zakończeniu prac teren jest gotowy pod budowę.